ЖАЙКА нь хүний нөөцийн ур чадвар, чадварыг дээшлүүлэх замаар өөрийн тодорхой салбарыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөгжиж буй орнуудад зориулан төрөл бүрийн сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсээр ирсэн.

Япон улсаас Монгол Улсад үзүүлэх дэмжлэг жилээс жилд нэмэгдэж байна. Хоёр улсын техникийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх явцдаа монгол мэргэжилтнүүдийн дунд , урт, богино хугацааны практик, техникийн сургалтууд явагдаж ирсэн.

Өнөөдрийг хүртэл Монгол Улсаас 4800 орчим мэргэжилтэн JICA-ийн хэрэгжүүлж буй төрөл бүрийн сургалтанд хамрагдсан.

ЖАЙКА-ийн төгсөгчдийн ТББ нь 2000 онд байгуулагдсан.

Өнөөдөр төгсөгчидийн  1100 идэвхтэй гишүүдтэй.