ТАНИЛЦУУЛГА

Жайка сургалт төгсөгчдийн нэгдсэн холбооны танилцуулга

Бидний тухай

ЖАЙКА нь хүний нөөцийн ур чадвар, чадварыг дээшлүүлэх замаар өөрийн тодорхой салбарыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн хөгжиж буй орнуудад зориулан төрөл бүрийн сургалтын хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсээр ирсэн.

Япон улсаас Монгол Улсад үзүүлэх дэмжлэг жилээс жилд нэмэгдэж байна. Хоёр улсын техникийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх явцдаа монгол мэргэжилтнүүдийн дунд ,

Хийсэн ажлууд

Мэдээ

great

2022 3 sariin 22     javsdhv ahdvsajsvd ajsvdjavd jhavsdjsv

Мэдээ

1 дүгээр сарын 17-ны өдөр Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн тэгш